sobota, 6 listopada 2010

Breakfast at Tiffany's? - no it's the fat uncle Jeff's

sobotni poranek, dzięki tym guzikom wszystko smakowało dużo lepiej...

Saturday's morning, thanks to those buttons everything tasted much better...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz